De werking van Bachbloesems voor katten

Bachbloesems voor katten: dezelfde werking als bij mensen?

Bachbloesems voor katten hebben net dezelfde werking als bij mensen. Katten kunnen net als mensen last hebben van negatieve emoties. Omwille van die negatieve emoties kan men zich fysisch niet in orde voelen. Dit is zowel bij de mens als bij de kat zo.

Dokter Edward Bach vond de Bachbloesems uit om negatieve emoties bij mensen om te buigen naar hun positieve tegenpool. Deze werking verliep succesvol, en tot op de dag van vandaag worden meer en meer Bachbloesems gebruikt door mensen. Men heeft zelfs ervaren dat die werking net zo goed geldig is voor dieren. Ook dieren kunnen met negatieve emoties te kampen krijgen. Men zal dit aan dieren vooral merken aan gedragsveranderingen. Door middel van Bachbloesems kan men die gedragsveranderingen en uiteraard ook de negatieve emotie aanpakken.

Welke werking hebben Bachbloesems voor katten?

Bachbloesems hebben een specifieke werking op negatieve emoties, zowel bij mensen als bij katten. Dokter Bach, de grondlegger van de Bachbloesems, stippelde zeven algemene negatieve emoties uit. Binnen iedere emotie zijn er meerdere Bachbloesems werkzaam. Dat komt omdat iedere negatieve emotie andere oorzaken kent. Algemeen gesteld kan men stellen dat de werking van Bachbloesems op negatieve emoties als volgt verloopt:

  1. Angst wordt omgebogen tot moed, dapperheid.
  2. Onzekerheid wordt met Bachbloesems hoop, zekerheid en vitaliteit.
  3. Niet geïnteresseerd zijn verandert in blij zijn, creatief en idealistisch zijn.
  4. Eenzaamheid wordt veranderd in geduld hebben.
  5. Overgevoeligheid wordt met Bachbloesems de kracht om steeds opnieuw te beginnen en niet op te geven.
  6. Ontmoediging verandert naar zin om vergeving te schenken.
  7. Overbezorgdheid verandert in verdraagzaamheid.

Voordelen van de werking van Bachbloesems voor katten

De werking van Bachbloesems heeft net zoals voor mensen ook voor katten een groot aantal voordelen waar men niet zomaar naast kan kijken.

Eerst en vooral is er het feit dat Bachbloesems honderd procent natuurlijke producten zijn. Daarnaast is er ook nog het grote voordeel dat Bachbloesems geen enkele vorm van bijwerkingen hebben. Heeft men de juiste Bachbloesem remedie te pakken, dan kan men er op rekenen dat deze op heel korte termijn positieve resultaten zal tonen. Ten slotte kan men met Bachbloesems geen foute dingen aanvangen. Een overdosering of het toedienen van een foute dosering leidt tot geen enkel nadelig gevolg voor de gezondheid, noch voor de mens, noch voor de kat.