Hoe snel werken Bachbloesems?

Op de vraag hoe snel Bachbloesems werken, is moeilijk een eenduidig antwoord te geven. Er zijn heel wat factoren die een rol spelen bij de snelheid van de werking. Eén ding is zeker: de Rescue Remedy werkt onmiddellijk, maar die is dan ook om die reden gemaakt.

Hoe snel werken Bachbloesems?

Over de snelheid waarmee Bachbloesems werken, kan men stellen dat een aantal factoren bepalend zijn. Zo is er het genre van emotie dat van belang is. Ook de hevigheid waarmee men aan een bepaald negatief gevoel is gekoppeld, bepaalt hoe vlug men verbetering merkt. In sommige situaties kan er reeds na enkele dagen een verbetering worden vastgesteld. In andere situaties moet men enkele weken de Bachbloesems gebruiken alvorens men resultaat krijgt.

Hoe meer men gericht op de emotie werkt, hoe sneller de Bachbloesems zullen werken. Om die reden is het aangewezen om samen te werken met een ervaren bloesemtherapeut. Die kan een aantal bloesems mengen met elkaar, zodat er tegelijk op verschillende vlakken wordt gewerkt. Een concreet voorbeeld maakt dit duidelijk. Men slaapt bijvoorbeeld slecht. Hierdoor is men snel geïrriteerd. Dat men slecht slaapt, wordt door angst veroorzaakt. Kortom, er zijn hier meerdere factoren die aan de basis van de problemen liggen. Een bloesemtherapeut die kennis van zaken heeft, kan door een mix van Bachbloesems al deze emoties aanpakken.

Bachbloesems snel doen werken

Men zou er kunnen van uit gaan dat men Bachbloesems snel kan doen werken door de dosis of de samenstelling te wijzigen. Dit is echter een foute redenering. Zelfs al zou je de hoeveelheid Bachbloesems die geschikt zijn voor één maand op één dag innemen, dan zou dit niet betekenen dat je sneller resultaat zou krijgen.

De gemiddelde dosis voor Bachbloesems zijn 24 druppels per dag, liefst verspreid over de volledige dag. In enkele gevallen wordt aangeraden om die dosis te verhogen. Dit heeft dan meestal niet te maken met het feit dat men de bloesems vlugger wilt doen werken. Dit komt voornamelijk bij dieren voor. Zo raadt men aan om paarden, omwille van hun omvang, meer Bachbloesems toe te dienen dan mensen.

Bachbloesems snel doen werken: verdund gebruiken of niet?

Wie Bachbloesems gebruikt, wilt natuurlijk dat die zo snel mogelijk resultaat geven. Men merkt bij het gebruik van Bachbloesems wel dat deze verdund worden met alcohol. Deze toevoeging heeft echter niets met de werking van de bloesems te maken. Alcohol wordt toegevoegd aan Bachbloesems omwille van de houdbaarheid. Overigens is de hoeveelheid alcohol die wordt toegediend uiterst miniem. Zo merkt een baby die Bachbloesems gebruikt totaal niets van de aanwezige alcohol. Wilt men, om wat voor reden ook, de alcohol niet aan de bloesems toegevoegd zien, dan kan men deze voor het gebruik koken. Op die manier is de alcohol opgelost. Vooral mensen met een drankprobleem gebruiken deze techniek.