Bachbloesems en wetenschappelijke proeven

Als mensen een alternatief product zoals Bachbloesems gaan gebruiken, dan gaat men vaak na of er hieromtrent al wetenschappelijke onderzoeken zijn gebeurd. Hierdoor lijkt de betrouwbaarheid van het product groter, al moet heel wat wetenschappelijk onderzoek soms met een korrel zout genomen worden.

Wetenschappelijke proeven met Bachbloesems: een flop

Met Bachbloesems zijn nog maar weinig wetenschappelijke proeven gebeurd. En als er al proeven werden uitgevoerd, dan is het nog zeer de vraag of deze op de juiste manier gedaan werden. Zo is er weet van een proef waarbij studenten in de examenperiode Bachbloesem Rescue kregen toegediend en andere studenten kregen een placebo. Nadien werd nagevraagd wie zich tijdens de examens rustiger had gevoeld. Toen bleek dat er geen merkbaar verschil was tussen de studenten die de Rescue hadden gekregen en studenten die een placebo kregen.

Hieruit concluderen dat Bachbloesems niet zouden werken, is een totaal foute conclusie. Het enige wat men uit deze proef zou kunnen concluderen, is dat de onderzoekers totaal niet op de hoogte waren van Bachbloesems. Eerst en vooral heeft het geen zin om één bepaald soort bloesem aan een grote groep toe te dienen. Met Bachbloesems wordt “op maat gewerkt”. Daarenboven is het ook zo dat de Rescue Remedy helemaal niet zinvol is om studenten minder nerveus te laten zijn. De Rescue Remedy is een bloesemremedie die is samengesteld om in noodsituaties mensen weer rustig te krijgen. Dat men de Rescue Remedy toediende, kwam waarschijnlijk doordat deze remedie het meest gekend is. Maar eigenlijk had men zich het onderzoek kunnen besparen, want men kon reeds op voorhand weten dat door deze remedie de studenten niet minder nerveus zouden zijn.

Bachbloesems werken: geen wetenschappelijke proeven nodig.

Eigenlijk zijn er geen wetenschappelijke proeven nodig om aan te tonen dat Bachbloesems wel degelijk hun nut hebben. Alhoewel dokter Bach de Bachbloesems in eerste instantie gemaakt had om mensen te helpen, heeft men toch in de loop der jaren deze bloesems uitgeprobeerd op dieren. Zo worden momenteel met succes onder andere honden, katten en paarden behandeld met Bachbloesems.

Daar waar men bij mensen zou kunnen stellen dat zij zich beter voelen alleen al door het idee dat ze iets innemen (Bachbloesems in dit geval), kan men dit niet doen bij dieren. Een dier beseft nu eenmaal niet als het een medicijn, een bloesemremedie of wat dan toegediend krijgt. En toch merkt men dat dieren, mits de keuze van de juiste bloesemremedie, heel positief reageren op Bachbloesems. Angstige paarden worden bijvoorbeeld veel rustiger, dieren die uit een asiel komen en behoorlijk in de war zijn, komen met Bachbloesems veel vlugger op hun positieven. En zo zijn er tal van voorbeelden die aantonen dat Bachbloesems wel degelijk hun nut hebben.

Bachbloesems en wetenschappelijke proeven: de conclusie

Men kan dus stellen dat het feit dat Bachbloesems bij dieren heel efficiënt zijn, verdere wetenschappelijke proeven overbodig maken. Overigens zijn wetenschappelijke proeven met Bachbloesems heel moeilijk uit te voeren, vermits elk gebruik van Bachbloesems een uniek gegeven op zich is. Hieruit kan men ook concluderen dat het gebruik van Bachbloesems pas zinvol is, als dit in overleg gebeurt met iemand die voldoende ervaring heeft en kennis van zaken heeft omtrent Bachbloesems.