Bachbloesems of homeopathie voor paarden?

Bachbloesems en homeopathie: het kan allebei voor paarden

Men kan aan paarden zowel Bachbloesem remedies toedienen als homeopathie. Beide behandelingswijzen zijn zeker niet gelijk aan elkaar, maar vertonen toch wel een aantal belangrijke gelijkenissen. Op de vraag of men nu best Bachbloesems of best homeopathie gebruikt voor het paard, kan niet zomaar een antwoord gegeven worden.

Al bij al bekomt men nog het beste resultaat als men de beiden samen gebruikt. Bachbloesems zijn meer gericht op het emotionele aspect van het dier, homeopathie gaat zich meer richten op het fysische aspect.

Dat Bachbloesems en homeopathie heel wat zaken gemeen hebben, is niet eens zo verwonderlijk als men weet dat de uitvinder van de Bachbloesems, dokter Edward Bach, oorspronkelijk zelf homeopaat was.

Bachbloesems en homeopathie voor paarden: gelijkenissen en verschillen

Eén van de gelijkenissen tussen homeopathie en Bachbloesem remedies is dat ze allebei bij mens en dier, dus ook bij paarden, kunnen gebruikt worden.

Daarnaast zijn zij ook gelijklopend op het gebied van de manier waarop zij gemaakt worden. Het gaat in allebei de gevallen om een verdunning.

Een derde gelijkenis is het steeds groeiende succes dat zowel bij Bachbloesems als bij homeopathie voorkomt.
Naast deze gelijkenissen zijn er ook enkele verschillen. Zo werken beide met het principe van verdunning, maar bij homeopathie is de verdunning veel groter dan bij Bachbloesems.

Een bijkomend verschil is dat men bij Bachbloesems enkel gebruik maakt van bloesems van onschadelijke planten. Bij homeopathie maakt men ook van planten gebruik, maar ook van mineralen en van dierlijke substanties.
Verder verschillen Bachbloesems en homeopathie ook op het gebied van wat men wel of niet mag eten. Bij Bachbloesems is er totaal geen beperking, en kan men alles blijven eten. Bij homeopathie moet men echter bepaalde voedingsstoffen vermijden zoals koffie of munt.  Uiteraard maakt dit voor het gebruik bij paarden niet echt een verschil.
Ten slotte is er ook nog een verschil in risico’s. Bachbloesems kunnen door iedereen gebruikt worden. Zowel jongeren als ouderen en zelfs baby’s mogen Bachbloesems gebruiken. Bij paarden is dit eveneens geldig. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mogen zonder enig risico Bachbloesems gebruiken. Bij homeopathie mogen niet alle producten toegediend worden aan baby’s of zwangere vrouwen. Ook voor paarden zijn er bepaalde homeopathische producten die niet mogen toegediend worden.

Waar Bachbloesems en homeopathie voor paarden kopen?

Aangezien zowel Bachbloesem remedies als homeopathie toch enige kennis van zaken vereisen, vooral als men ze wilt gebruiken voor paarden, is het aangewezen om deze aan te kopen bij mensen met de nodige ervaring hieromtrent. Deze personen kunnen vrij vlug bepalen aan de hand van jouw informatie welke bloesemremedie of soort homeopathie voor jouw paard het beste kan werken.