ADD: een probleem met de concentratie

ADD en concentratie: iets meer uitleg

Kinderen met ADD hebben problemen met hun concentratie. Deze aandoening is aangeboren en staat voor Attention Deficit Disorder. Deze stoornis wordt veroorzaakt door een afwijking in de manier waarop de neurotransmitters werken. De neurotransmitters dragen binnen de hersenen boodschappen over. Bij mensen met ADD verloopt deze overdracht vertraagd.
ADD wordt vaak beschouwd als een fragment van het meer bekende ADHD. Het verschil tussen ADD en ADHD is dat bij ADD enkel sprake is van concentratieproblemen terwijl er bij ADHD ook sprake is van hyperactiviteit. Er wordt verondersteld dat ongeveer vier procent van de kinderen te kampen heeft met ADD.

Problemen met de concentratie en ADD vaststellen

Iedereen heeft wel eens te kampen met problemen met de concentratie, maar dit houdt nog niet zomaar in dat men ADD heeft. Om vast te stellen of iemand al dan niet ADD heeft, moet er gewerkt worden van uit een vragenlijst en een concentratietest. Ook zullen personen die nauw verwant zijn met de mogelijke ADD-er ondervraagd worden. Op basis van deze massa aan informatie zal men oordelen of iemand al dan niet ADD heeft. Wanneer moet je je beginnen afvragen of iemand al dan niet te kampen heeft met ADD?

  • Is men vlug afgeleid door gebeurtenissen of geluiden die compleet los staan van de taak waar men mee bezig is?
  • Gaat het moeilijk om planningen op te maken?
  • Lukt het maar niet om begonnen taken af te krijgen?
  • Maakt men vaak zogenaamde slordigheidsfouten door een tekort aan concentratie?
  • Verliest men regelmatig spullen en is men vergeetachtig?

Hoe problemen met concentratie zoals ADD aanpakken?

Eens gespecialiseerde personen hebben vastgesteld dat iemands problemen met concentratie kunnen gedefinieerd worden als ADD, dan ontstaat de vraagt wat er aan te doen is. In de eerste plaats kan men opteren voor een gedragstherapie. Toch zal men heel vaak deze fase overslaan om meteen te beginnen met het voorschrijven van medicatie. Op dat vlak zijn er twee medicijnen die zeer hoog scoren: Rilatine en Concerta. Beide medicijnen werken op basis van methylfenidaat en kunnen positieve effecten hebben op de problemen met de concentratie. De keerzijde van de medaille is dat deze medicatie niet zonder bijwerkingen is. In die zin bestaat er een gezonder alternatief voor Rilatine: Bachbloesems. Vooral Bachbloesem mix 42 is specifiek samengesteld om mensen te helpen met concentratieproblemen. Het is het grote voordeel van Bachbloesems dat deze ongevaarlijk, niet verslavend en zonder enige vorm van bijwerkingen zijn.