Waaruit bestaat de behandeling van een postnatale depressie?

Postnatale depressie of neerslachtigheid na de geboorte: is een behandeling noodzakelijk?

Een postnatale depressie op een professionele manier behandelen is absoluut nodig. Net zoals bij een “gewone” depressie kan een postpartum depressie niet overgaan als deze niet degelijk wordt behandeld. Men mag echter een postpartum depressie niet verwarren met de baby blues.  Hierbij is men enkele dagen kort na de geboorte neerslachtig. Baby blues gaat echter wel vanzelf over en is ook veel korter van duur dan postpartum depressie.

Een postpartum depressie kan zeer nadelig zijn, zowel voor de moeder als voor het pasgeboren kind. Niet zelden zal een vrouw tijdens een postnatale depressie met de idee rondlopen om zichzelf of het kind iets aan te doen. En alhoewel deze vrouwen meestal niet tot daden overgaan, is voorzichtigheid toch geboden en is een degelijke behandeling noodzakelijk.

Postnatale depressie: een gecombineerde behandeling

Bij een postnatale depressie zal men doorgaans opteren voor een zogenaamde gecombineerde behandeling.  Dat wil zeggen dat men zowel gebruik zal maken van therapie als van medicatie.

Een postnatale depressie wordt meestal ambulant behandeld. Als de depressie zeer ernstig is, kan het soms nodig zijn dat een tijdelijke ziekenhuisopname geregeld wordt. Deze opname is doorgaans van vrij korte duur.

Men mag een postnatale depressie niet verwarren met een postnatale psychose. Bij een postnatale psychose zal de patiënt denken dat er eigenlijk niets aan de hand is; terwijl men bij een postnatale depressie daar compleet anders over denkt.

Concreet: de behandeling van een postnatale depressie

Zoals reeds gemeld, zal de behandeling van een postnatale depressie doorgaans een gecombineerde behandeling zijn. Men zal zowel medicijnen toedienen als therapie laten volgen.

De therapie is er vooral op gericht dat men beter met de angsten leert omgaan die er bij de geboorte van een kind zijn. Waar men tijdens de therapie ook veel aandacht aan zal besteden, is aan de gedachten om de baby te kwetsen.

Daarnaast zal men ook met medicijnen werken. Hierbij zullen uiteraard antidepressiva deel uitmaken van de behandeling. Bij het gebruik van die medicijnen moet men natuurlijk goed kijken wat het risico is op het geven van borstvoeding. Artsen die gespecialiseerd zijn in postpartum depressies beweren dat de vrees onterecht is, omdat zij er van uitgaan dat antidepressiva geen invloed heeft op de borstvoeding.

Bachbloesems kunnen ondersteuning geven bij de behandeling

Bachbloesems kunnen een ondersteuning geven wanneer men last heeft van neerslachtigheid na de geboorte.

De Bachbloesems die in de behandeling gebruikt worden, zullen er voor zorgen dat men emotioneel weer in evenwicht komt en dat de somberheid afneemt.

Het grote voordeel van de Bachbloesems is dat deze geen enkele bijwerking hebben en perfect met medicijnen kunnen gecombineerd worden. Uiteraard hebben Bachbloesems geen invloed op de borstvoeding en zijn veilig voor zowel moeder als kind.

Bachbloesems kunnen trouwens ook interessant zijn om een jaloers huisdier te helpen. Voor een hond of een kat is de komst van een baby een aangrijpende gebeurtenis, die met behulp van Bachbloesems kan dit gestabiliseerd worden.