Waar kan je hulp zoeken bij verlatingsangst?

Wanneer moet je hulp zoeken bij verlatingsangst?

Hulp zoeken bij verlatingsangst is niet altijd noodzakelijk. Soms is verlatingsangst een heel normaal gegeven. Zo zijn er fasen in het leven waarbij verlatingsangst logisch is.

Eén van die fasen is bijvoorbeeld de leeftijd tot drie jaar. Een baby, peuter of kleuter die scènes maakt als mama en/of papa het kind achterlaten, is louter theoretisch een vorm van verlatingsangst. Maar al bij al is deze vorm van verlatingsangst heel normaal. Meer zelfs, het feit dat het kind niet graag afscheid neemt van de ouders, is eerder charmant. Het toont aan dat het kind graag bij de ouders is.

Daarnaast is er ook de puberteit, waar er voornamelijk verlatingsangst heerst tegenover vrienden. Uit de toon vallen tegenover je vrienden is ‘not done’. Om die reden gaan pubers vaak het gedrag van vrienden nabootsen, wat men zou kunnen beschouwen als een vorm van verlatingsangst. Men begrijpt al gauw dat dergelijke vormen van verlatingsangst  vanzelf over gaan. Gelukkig maar. Toch zijn er volwassenen die kampen met verlatingsangst. In dat geval gaat het over volwassenen die het er extreem moeilijk mee hebben als de partner niet aanwezig is. Belangrijk element hierbij is dat er geen reden is om het er moeilijk mee te hebben. In dergelijke extreme vormen van verlatingsangst is het zoeken van hulp wel noodzakelijk.

Waarom hulp zoeken bij verlatingsangst?

Als men als volwassene overdreven veel lijdt aan verlatingsangst, dan is het nodig om hulp te zoeken. Het is eerder zelden dat iemand de verlatingsangst op zichzelf kan aanpakken zonder externe hulp. In deze is het probleem echter dat het niet altijd evident is om te herkennen dat men verlatingsangst heeft.

Verlatingsangst kan echter zo zwaar doorwegen dat een relatie er stuk kan door gaan. Als volwassene met verlatingsangst oefent men zonder het zelf te beseffen een verstikkende houding uit op de partner. Die kan die verstikkende en vaak controlerende houding niet volhouden, wat er toe leidt dat er een breuk in de relatie komt. Om die reden is het nodig dat men verlatingsangst binnen een relatie enerzijds bespreekbaar maakt maar anderzijds ook dat men de wil nastreeft om hulp te zoeken.

Hoe hulp zoeken bij verlatingsangst?

Bachbloesems kunnen een oplossing zijn. Dit zijn natuurlijke producten die gemaakt zijn om negatieve emoties (zoals angst) om te buigen naar de positieve tegenpool. Aangezien Bachbloesems compleet ongevaarlijk zijn om te gebruiken en niets van bijwerkingen vertonen, zijn zij zowat de ideale oplossing om zelf iets te doen tegen verlatingsangst. Bachbloesem mix 78 is speciaal ontwikkeld voor mensen met verlatingsangst.