Verlatingsangst versus bindingsangst

Verlatingsangst en bindingsangst: wat is het?

Verlatingsangst en bindingsangst zijn niet hetzelfde, maar wel aan elkaar gelinkt. Allebei gaan zij over de manier waarop je aan iemand anders gaat hechten. Zo zijn er mensen die problemen hebben om een relatie met iemand aan te gaan. Je begint wel een relatie maar al heel gauw vind je dit saai en heb je er al spijt van dat je een relatie begon. In dat geval spreekt men van bindingsangst.

Sommige mensen hebben, na het aangaan van een relatie, dan weer moeite om de persoon met zij een relatie hebben, los te laten. Zij gaan deze persoon als het ware opeisen en verstrikken in de relatie. Is de partner niet in de buurt, dan ontstaat er ongerustheid. In dat geval spreekt men van verlatingsangst. Het gaat dus om twee verschillende zaken, maar het ene kan wel het andere met zich meebrengen. Als je bijvoorbeeld al regelmatig verlaten bent door een partner, dan kan je schrik krijgen om je te gaan binden. Hier ontstaat de bindingsangst dan omdat er door negatieve ervaringen verlatingsangst is ontstaan.

Bindingsangst en verlatingsangst: het verleden

Zowel voor bindingsangst als voor verlatingsangst speelt het verleden een grote rol. Zo merkt men dat mensen met bindingsangst als kind hun gevoelens niet mochten uiten. Hierdoor hebben zij een vorm van afstandelijkheid aangeleerd en vermijden zij om in situaties te komen die gevoelens met zich meebrengen. Dergelijke mensen worden ook vaak afstandelijke personen genoemd.

Mensen met verlatingsangst hebben als kind dat weer vaak moeten vechten om aandacht te krijgen. Hierdoor gaan zij in relaties met anderen voortdurend op zoek naar bevestiging en waardering van de andere persoon.

Hoe omgaan met verlatingsangst en bindingsangst?

Zowel bindingsangst als verlatingsangst kan men proberen op te lossen. Afhankelijk van hoe hardnekkig men last heeft van de angst zal het oplossen langer of minder lang duren. Zoals bij alle problemen, kan men ook hier stellen dat praten helpt. Door aan mensen uit te leggen waar je precies angst over hebt, kan je beter begrepen worden. Natuurlijk is dit niet eenvoudig, zeker niet voor mensen met bindingsangst.

Een schitterend hulpmiddel zijn Bachbloesems. Bachbloesems zijn door dokter Edward Bach gemaakt om negatieve emoties om te buigen naar hun positieve tegenpool. Alle vormen van angsten vallen onder de noemer negatieve emotie. Om die reden zijn er Bachbloesems die mensen met angsten heel goed kunnen helpen.

Er is bijvoorbeeld Bachbloesem mix 45 die specifiek gemaakt is om mensen met bindingsangst een meer vrij gevoel te geven tijdens hun relatie. Daarnaast is er ook Bachbloesem mix 85, die meer op angsten in het algemeen inwerkt. Ik werk altijd met samenstellingen van verschillende Bachbloesems, om zo alle problemen in zijn totaliteit aan te pakken.