Welke behandelingen bestaan er tegen faalangst?

Behandelingen tegen faalangst moeten er steeds van uit gaan dat faalangst twee componenten heeft. Er is enerzijds het geestelijke waarbij men de negatieve gedachten heeft maar er is anderzijds ook het fysische waarbij men allerlei lichamelijke klachten heeft. Uiteraard zullen de lichamelijke klachten afnemen naarmate de psychische angst verdwijnt.

Een eerste behandeling tegen faalangst: cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een behandeling tegen faalangst die vaak in één adem genoemd wordt met RET, wat staat voor rationeel emotieve therapie. Beide therapieën zijn omzeggens gelijklopend. Zowat het enige verschil tussen beide is dat bij de rationeel emotieve therapie de patiënt een actievere rol speelt dan bij de cognitieve gedragstherapie. In beide therapieën wordt nagestreefd dat de patiënt een onderscheid leert maken tussen zijn rationele en irrationele gedachten en dat die irrationele gedachten worden omgezet in rationele gedachten. Men doet dit aan de hand van vijf stappen:

  1. Beschrijf de gebeurtenis die faalangst bij je oproept.
  2. Welk gevoel is er aan die gebeurtenis gekoppeld ?
  3. Waar denk je aan bij dat gevoel ?
  4. Zij die gedachten waar of onwaar ?
  5. Vervang de onware gedachten door ware gedachten.

Behandeling tegen faalangst via de ademhaling, de spieren en de concentratie

Een behandeling tegen faalangst, houdt ook in dat er een behandeling moet zijn tegen de lichamelijke spanningen die met faalangst gecombineerd worden. Zo kan men leren om aan de hand van ademhalingsoefeningen rustiger te worden. Als je in angst komt, adem je doorgaans niet vanuit de buik. Hierdoor kan men het benauwd krijgen en in extreme gevallen zelfs gaan hyperventileren. Door de buikademhaling moet men leren om controle over de ademhaling en bijgevolg ook over de spanning te krijgen.

Ook de spieren moet men leren ontspannen. Dit gaat vrij vlot als men eerst de spieren extra opspant om ze daarna helemaal te leren ontspannen.

Ook gebeurt het dat men in situaties van faalangst de concentratie gaat verliezen. Op het moment dat faalangst optreedt is men met heel veel dingen tegelijk bezig (de taak die moet gedaan worden, de spanning die er heerst, de spanning proberen onder controle te houden,…). Hierdoor gebeurt het dat men door de bomen het bos niet meer ziet en men de eigenlijke taak compleet uit het oog verliest. Concentratieoefeningen zijn dus zeer belangrijk in de behandeling tegen faalangst, maar moeilijk te beschrijven aangezien deze sterk verschillend zijn van persoon tot persoon.

Behandeling tegen faalangst met attributietraining

Attributietraining is een behandeling tegen faalangst die vooral voor leerlingen gebruikt wordt. Leerlingen met faalangst wijten hun successen vaak aan toeval, terwijl ze hun mislukkingen omschrijven als een gebrek aan eigen kunnen. In attributietraining zal men het kind opgaven geven waarvan de kans op mislukken relatief hoog is. In de feedback die men bij de oefening dan krijgt, focust men zich dan vooral op de inzet die de leerling vertoonde en niet op het eindresultaat.