Hoe kan je als leerkracht omgaan met faalangst op school?

Hoe kan je als leerkracht omgaan met faalangst op school?

Zorg voor een prettige leeromgeving in de strijd tegen faalangst op school

Op iedere school zijn er wel kinderen die te kampen hebben met faalangst.  Deze kinderen kunnen heel goed geholpen worden als de leerkracht(en) een aantal punten voor ogen houden, die heel goed realiseerbaar zijn.  Zo is het voor kinderen met faalangst veel aangenamer en minder stresserend om op school te vertoeven als er in de klas een prettig klimaat heerst.  Wat kan je zoal doen om een prettig klimaat te realiseren ?

  1. Werk liefst (in de mate van het mogelijke natuurlijk) met vormen van belonen in plaats van vormen van straffen.  Benadruk de goede dingen die gebeurden.  De minder goede dingen worden uiteraard ook besproken; maar wees er waakzaam voor dat de negatieve dingen niet de enige dingen zijn die aan bod komen.
  2. Als leerlingen een probleem hebben, neem er dan tijd voor om het probleem ernstig te bespreken en lach het niet weg alsof het om een onbenulligheid gaat.
  3. Bespreek conflicten tussen de leerlingen onderling of tussen de leerlingen en jezelf.
  4. Als leerlingen een fout maken, stel ze dan op hun gemak.  Beginnen zuchten, lachen, schelden,… zal hen niet verder helpen.  Als de leerlingen voelen dat je begrip hebt voor de gemaakte fout en dat je bereid bent om samen naar een oplossing voor de fout te zoeken, dan zullen zij zich al heel wat meer op hun gemak voelen.
  5. Ga met de leerlingen om als mens en niet als iemand die van op zijn ivoren toren kennis en wijsheid overbrengt.  Laat hen voelen dat ze aan jou een vertrouwenspersoon hebben.

Degelijke structuur op school: essentieel in de aanpak van faalangst

Als er op school geen degelijke structuur heerst, dan is dat voor kinderen met faalangst een echte hel.  Als op school de kinderen bij leerkracht X wel mogen voetballen en bij leerkracht Y niet; dan groeit hun onzekerheid alleen maar.  Ook binnen de lessen zelf een structuur opstellen is heel belangrijk.  Werk bijvoorbeeld met kleine stapjes; waarbij je na ieder stapje aan de hand van oefeningen nagaat of de kinderen het stapje wel onder de knie hebben.  Voor de leerkracht is het een hulpmiddel om te weten of hij verder kan, voor de kinderen geeft het een gevoel van veiligheid omdat zij nog met de leerstof mee zijn.

Probeer als leerkracht ook zo vlug mogelijk toetsen of taken te verbeteren.  Iemand met faalangst krijgt graag zo vlug mogelijk feedback omtrent zijn resultaten.

Welke verwachtingen kan/mag je als leerkracht stellen op school tegenover kinderen met faalangst ?

Het lijkt heel eenvoudig; maar het is ontzettend belangrijk dat je als leerkracht je verwachtingen realistisch maakt tegenover kinderen met faalangst.  Uitdagingen en moeilijke taken zullen de faalangst uiteraard alleen maar vergroten.

Heel wat leerkrachten gaan dan al steigeren en vragen zich dan af of ze omwille van leerlingen met faalangst dan alles doodsimpel moeten maken.  Ook dit is niet verstandig!  Door het aanbod van leerstof en oefeningen enorm simpel te maken, krijgen leerlingen al snel het gevoel van “we krijgen maar dergelijke taken omdat we niet meer aan kunnen”.  Er hoeft geen tekening bij gemaakt te worden om aan te tonen dat dit geen goed doet aan het zelfbeeld van leerlingen.