Waarom bindingsangst overwinnen

Het is een foute ingesteldheid om te berusten in het feit dat men bindingsangst heeft en te denken dat men dit niet kan overwinnen. Bindingsangst is wel degelijk te overwinnen. Meer nog, indien men een relatie met iemand wilt, kan het bijna niet anders dan dat men de bindingsangst moet overwinnen. Indien dit niet zou gebeuren, is een relatie zo goed als onmogelijk.

Iemand met bindingsangst heeft schrik om de vrijheid op te geven en om hecht te worden met een partner. Daarom spreekt men ook soms van hechtingsangst. Door de bindingsangst maakt men geen toekomstplannen, vertoeft men meer en liever met de vrienden dan met de partner en vermijdt men intimiteit met de partner. Het is zelfs zo dat iemand met bindingsangst meer geneigd is tot het plegen van overspel om zichzelf zo voor te kunnen houden dat men zonder de partner kan.

Hoe bindingsangst overwinnen?

Er zijn meerdere mogelijkheden om bindingsangst te overwinnen. Echter, welke mogelijkheid men ook kiest, men moet er zich steeds van bewust zijn dat de overwinning doorgaans lang op zich zal laten wachten. Het overwinnen van bindingsangst is een proces dat heel geleidelijk gebeurt.

Alvorens men kan beginnen met het overwinnen van de bindingsangst, moet men aanvaarden dat er bindingsangst is. Voor alle duidelijkheid: het zijn niet alleen mannen die bindingsangst hebben. Als men van de partner aangegeven krijgt dat men wel eens bindingsangst zou kunnen hebben, dan is het goed om dit niet zomaar naast zich neer te leggen. Je eventjes bezinnen over het feit of je partner al dan niet gelijk heeft, is sterk aan te raden.

Wat men kan doen, is de oorzaak van de bindingsangst aanpakken indien dit mogelijk is. Vaak wordt bindingsangst veroorzaakt door ontgoochelingen uit het verleden. Het is dan niet altijd mogelijk om de oorzaak nog aan te pakken. Wel kan men de pijn die de oorzaak met zich mee bracht verwerken. Dit kan je op eigen houtje doen of met professionele hulp.

Je kan ook proberen om met de angst te leren leven. Door bewust te zijn van het feit dat je schrik hebt om je aan iemand te hechten en vooral van het feit dat die schrik ongegrond is, kan je leren om jezelf over je bindingsangst te zetten. In dit geval blijf je wel, vooral in een beginfase, met de gevoelens van de angst leven. Geleidelijk aan leer je dat die angst overbodig is.

En wat kunnen Bachbloesems betekenen om bindingsangst te overwinnen?

Hoe je bindingsangst ook probeert te overwinnen, Bachbloesems kunnen steeds een heel efficiënte ondersteuning geven. Door Bachbloesems te gebruiken ben je zeker dat je met een veilig product bezig bent dat geen bijwerkingen geeft. Bachbloesems zijn er op gericht om negatieve gevoelens (angst) om te vormen naar de positieve tegenpool. Bachbloesem mix 45 is zeer specifiek gericht op mensen met bindingsangst en helpt hen om met meer vertrouwen een relatie op te bouwen.