Hyperventilatie door angst

Hyperventilatie heeft zeer veel met angst te maken. Hier zetten we op een rijtje wat allemaal. Ten eerste is angst zowat de belangrijkste factor die hyperventilatie kan uitlokken. Hyperventilatie kan ook optreden wanneer je erg zenuwachtig of gespannen bent na een periode van verhoogde stress, na een uitbarsting van woede enzovoort. Ook overbelasting of oververmoeidheid kunnen een rol spelen bij hyperventilatie.

Angst voor hyperventilatie

Wanneer je reeds een aanval van hyperventilatie hebt gehad, kan de angst om een volgende te krijgen deze juist uitlokken.

De meest voorkomende klachten bij hyperventilatie zijn onder meer:

 • Een benauwd gevoel en kortademigheid;
 • Het gevoel van een krop in de keel;
 • Een droge mond;
 • Tintelingen in de handen, voeten en het aangezicht;
 • Een slap gevoel in de benen;
 • Krampen;
 • Duizeligheid en misselijkheid;
 • Hoofdpijn;
 • Een slecht of wazig zicht;
 • Een klam gevoel en zweten;
 • Het gevoel hebben ieder moment flauw te kunnen vallen;
 • Een pijnlijk, benauwd gevoel in de borst en hartkloppingen;
 • Een gespannen gevoel in de bovenbuik;
 • Een overgevoeligheid voor prikkels uit de omgeving;
 • Paniekgevoelens.

Dit laatste komt vooral door het feit dat een aanval van hyperventilatie meemaken, erg angstaanjagend is. Vooral tijdens de eerste aanval weten patiënten vaak niet wat ze meemaken en denken soms dat ze een hartaanval hebben. Een aanval van hyperventilatie mag dan op zich wel compleet ongevaarlijk zijn, toch zit de angst om een volgende aanval te krijgen er vaak goed in. Maar, zoals reeds aangehaald, angst kan een aanval van hyperventilatie uitlokken. Of met andere woorden: angst om een aanval te krijgen, kan die juist in de hand werken.

Hyperventilatie en angst voor situaties

Wanneer je in het verleden op een bepaalde plaats of in een bepaalde situatie al een aanval van hyperventilatie hebt gehad, heb je misschien angst om opnieuw op die plaats of in die situatie te komen.

Wanneer je bijvoorbeeld tijdens een rockconcert al eens een aanval hebt gehad, ga je misschien nooit meer naar concerten en events uit angst opnieuw een aanval te krijgen. Uiteraard loop je op die manier wel minder kans om een aanval te moeten ondergaan, maar langs de andere kant leg je jezelf wel beperkingen op.

Hyperventilatie en angst om fout te ademen

Ook angst om verkeerd te ademen kan een aanval van hyperventilatie in de hand werken.

Vaak worden patiënten ademhalingsoefeningen aangeraden. Voor sommige personen die aan hyperventilatie lijden kunnen deze oefeningen een hulp zijn, voor anderen zullen ze maar weinig zin hebben. Met ademhalingsoefeningen vestig je namelijk de aandacht op je ademhaling. Voor sommigen versterkt dit de angst om foutief te gaan ademen, en zoals reeds vermeld, angst kan een aanval van hyperventilatie uitlokken…