De kenmerken van hyperventilatie

De kenmerken van hyperventilatie: inleiding

De kenmerken van hyperventilatie zijn nogal divers. We kennen hyperventilatie vooral als een moeilijkheid bij het ademhalen; wanneer je hyperventileert adem je immers dieper, sneller en onregelmatiger dan anders. In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, gaat het niet om een zuurstofgebrek. Integendeel, er is op dat moment meer zuurstof in het bloed aanwezig dan goed is. Wat er door het snelle ademen wel tekort is in het bloed, is koolzuur. De ademhalingstechnieken die een acute aanval van hyperventilatie weer onder controle kunnen krijgen, zijn dan ook gericht op het weer doen stijgen van het koolzuurgehalte in het bloed en niet het zuurstofgehalte. Daarom raadt men patiënten aan, om bijvoorbeeld enkele minuten in een papieren of plastic zakje te ademen, zodat het uitgeademde koolzuur ook weer terug ingeademd wordt.

Maar er komt bij hyperventilatie wel wat meer kijken dan enkel een probleem bij het ademhalen. Hieronder zetten we alle symptomen die te maken hebben met hyperventilatie even op een rijtje.

Algemene kenmerken van hyperventilatie

Een eerste kenmerk van hyperventilatie is, dat je vaak een opgeblazen gevoel hebt in je buikstreek. Hierdoor kan het gebeuren dat je winderig wordt en veel moet boeren. Ook een droge mond is een kenmerk. Mensen die veel hyperventileren, hebben eveneens dikwijls last van slaapproblemen en zijn, mede daardoor, chronisch vermoeid. Dit uit zich dan weer in onder andere een algemeen gevoel van zwakte.

Kenmerken van hyperventilatie: problemen met de luchtwegen

Op het vlak van ademhaling en luchtwegen is het eerste kenmerk de kortademigheid die mensen met hyperventilatie te parten speelt. Zij kunnen ook last krijgen van een overdreven slijmproductie (speeksel en neusvocht), wat zich dan ook zal uiten in ofwel een verstopte ofwel een lopende neus. Daardoor moeten ze ook veel niezen. Verder zullen patiënten met hyperventilatie een benauwd gevoel in de borststreek ervaren en vaak zuchten en geeuwen.

De kenmerken van hyperventilatie: psychologische problemen

Een belangrijk kenmerk van hyperventilatie is, dat je op mentaal vlak erg gespannen bent. Je kunt ook zeer angstig zijn en zeker wanneer je daarbij nog last hebt van paniekaanvallen of een andere angststoornis. Verdere mentale kenmerken zijn vermoeidheid, drang om te vluchten voor iets wat er niet is en een onwezenlijk gevoel, alsof het niet tot je doordringt wat er gebeurt.

De kenmerken van hyperventilatie: hartslag en zenuwstelsel

Een kenmerk wanneer je hyperventileert is, dat je hartslag razendsnel tekeer gaat. Hierdoor kan je last krijgen van hartkloppingen: dit wil zeggen dat je hart een of meerdere slagen overslaat.

De kenmerken die gekoppeld worden aan het zenuwstel omvatten duizeligheid, verlies van evenwicht, lichtheid in het hoofd en een tintelend gevoel in gezicht, handen en voeten. In sommige gevallen gaat het dan weer niet om een tinteling, maar veeleer om ongevoeligheid in die lichaamsdelen.