Chronisch hyperventileren

Chronisch hyperventileren: inleiding

Er zijn vele patiënten die chronisch hyperventileren, maar toch is deze vorm minder bekend dan de acute variant. Een acute aanval van hyperventilatie is dan ook veel spectaculairder: hierbij denken de meeste mensen aan paniekaanvallen en ademen in plastic zakjes.

Bij mensen die chronisch hyperventileren zijn de klachten meer divers en ook vager dan bij acute hyperventilatie. Vaak worden deze klachten dan ook niet herkend als hyperventilatieklachten, met als gevolg dat de patiënt soms vele artsen en specialisten passeert, zonder dat een diagnose chronische hyperventilatie wordt gesteld.

De klachten bij chronisch hyperventileren

Patiënten die chronisch hyperventileren, kunnen last hebben van diverse klachten tegelijkertijd. Globaal genomen worden veel klachten niet enkel veroorzaakt door ademhalingsproblemen op zich, maar eveneens door de bezorgdheid over symptomen als vermoeidheid, slecht slapen en prikkelbaar zijn.

Naast deze meer algemene symptomen, kunnen ook meer specifieke ziektebeelden optreden. Psychische klachten dus, zoals:

  • problemen met het hart- en vaatstelsel, wat wordt veroorzaakt door het versnelde pompen van het hart als gevolg van een diepere en snellere ademhaling;
  • klachten aan de luchtwegen, omdat het snel en diep ademen via borst en luchtspierwegen kan leiden tot overbelasting van borst en hart;
  • ook maag- en darmklachten als gevolg van het zogenaamde luchthappen, waarbij ingeademde lucht wordt ingeslikt;
  • eveneens kunnen er klachten van het zenuwstel optreden, dewelke ontstaan door het samentrekken van de bloedvaten, waarvan een verminderde doorbloeding het gevolg is;
  • spierklachten. Dit niet enkel omwille van de verkrampte lichaamshouding, maar ook door het feit dat de toevoer van het lichaamseigen calcium kan verminderen.

De oorzaken van chronisch hyperventileren

Over de mogelijke oorzaken van chronisch hyperventileren is al heel wat geschreven, maar nog slechts weinig definitief duidelijk. Mogelijke niet-psychische oorzaken zijn, astma, pijn, longontsteking, bloedarmoede, hartklachten, koorts, lang spreken, hoogte, suikerziekte, nier- en leveraandoeningen, verhoogd progesterongehalte, ziekte van Pfeiffer en virusinfecties genoemd. Meestal echter ontstaat chronische hyperventilatie ten gevolge van de psychosociale stress waaronder de patiënt leeft.

Meestal wordt chronische hyperventilatie voorafgegaan door een periode van psychosociale stress, angst, ongerustheid op depressie. Ook intens verdriet omwille van bijvoorbeeld een sterfgeval kunnen aan het syndroom van chronische hyperventilatie bijdragen.

Ook kan veel roken aanleiding geven tot chronische hyperventilatie. Iemand die inhalerend aan het roken is, heeft op dat moment vaak een foute en versnelde ademhaling. Er zijn nog andere zaken die hyperventilatie kunnen uitlokken: een overmatig gebruik van dranken die cafeïne bevatten zoals koffie, thee of cola kan het ademcentrum aanzetten tot een verhoogde activiteit. Ook aspirine, nicotine en amfetaminen kunnen hiertoe bijdragen.