Kunnen kinderen ook migraine krijgen?

Kunnen kinderen ook migraine krijgen?

Migraine bij kinderen: enkele feiten

Migraine komt bij kinderen vrij vaak voor. Naar schatting zouden 5 % van de kinderen in de leeftijdsgroep van de tienjarigen al een aanval van migraine meegemaakt hebben. Het kan zowel bij jongens als bij meisjes voorkomen. Tot aan de pubertijd merkt men dat migraine evenveel bij meisjes als bij jongens voorkomt. Vanaf de pubertijd merkt men op dat het beduidend meer meisjes zijn die migraine aanvallen hebben.

Klachten bij kinderen met migraine

De klachten bij kinderen met migraine zijn zeer gelijklopend met de klachten die volwassenen hebben. We hebben het over:

  • een gevoel van misselijkheid; vaak gepaard gaande met braken.
  • overgevoeligheid voor licht en geluid. Om die reden blijven kinderen met migraine dan ook liefst afgezonderd in een donkere en stille ruimte.
  • in voorbereiding naar de eigenlijke aanval van hoofdpijn, krijgt men soms een aura. Men gaat dan dingen anders beginnen ruiken, voelen en horen en ook het gezichtsvermogen verandert. Van zodra de hoofdpijn opsteekt, verdwijnen de symptomen van de aura.
  • Kinderen met migraine voelen zich reisziek.
  • Heel wat kinderen, vooral dan jongere kinderen, klagen van buikpijn in de aanloop naar de eigenlijke aanval van hoofdpijn.

Soorten migraine bij kinderen

Bij kinderen herkent men de volgende vormen van migraine:

  1. Basilaire migraine. Kinderen die last hebben van basilaire migraine hebben tijdens een aanval vaak evenwichtsstoornissen. Zij voelen zich duizelig en praten verward. Het gezichtsvermogen wijzigt tijdens een aanval. Soms zien zij bijna niets meer, heel vaak hebben ze last van dubbel zicht. Deze vorm van migraine werkt zeer beangstigend.
  2. Een andere vorm van migraine draagt de sprookjesachtige naam “Alice in Wonderland”. De symptomen zijn echter heel wat minder sprookjesachtig. Tijdens zo’n aanval wordt de omgeving helemaal vervormd. Zo worden sommige mensen of voorwerpen heel wat kleiner en andere worden dan weer heel wat groter. Zelfs het eigen lichaam krijgt op dat moment een gans andere vorm.
  3. Cyclisch braken is eveneens een vorm van migraine bij kinderen. Zij krijgen plotseling een enorm gevoel van misselijkheid en moeten braken. Hoofdpijn komt er echter niet. Op die manier is cyclisch braken een vorm van migraine waarbij men geen hoofdpijn heeft, maar wel moet braken. Het is wel belangrijk dat men zeker is dat er voor het braken geen andere oorzaken zijn.

Hoe het precies komt dat kinderen ook last van migraine kunnen hebben, is niet helemaal bekend. Wel is men zo goed als zeker dat erfelijke belasting hierin een rol speelt.