Rescue druppels

Er doet zich een situatie voor met heel nare gevolgen, zoals een ongeval, een ramp, een brand,… Mensen hebben het in die omstandigheden vaak uiterst moeilijk en helder denken lukt doorgaans niet meer. In dat geval kunnen Rescue druppels hulp bieden. Niet dat deze druppels de situatie zullen veranderen. Zij zullen er wel voor zorgen dat men zich rustiger gaat voelen zodat men de situatie beter onder controle kan krijgen.

Het ontstaan van de Rescue druppels

De Rescue druppels zijn bachbloesems die eerder bij toeval ontdekt zijn. De uitvinder van de bachbloesems is dokter Edward Bach. Deze Engelse arts en homeopaat ontdekte in het begin van vorige eeuw dat je met bloesems van bepaalde planten extracten kan maken die heilzaam zijn voor de mensen. De eigenlijke bedoeling van deze bachbloesems is om negatieve gevoelens bij mensen om te buigen naar de positieve tegenpool. Dokter Bach stelde zo 38 bloesemremedies samen die elk inwerken op een negatieve emotie.

Op een nacht werd dokter Bach opgeroepen om te komen assisteren bij een ongeval met een schip. Eén van de schipbreukelingen was er erg aan toe. Edward Bach begon enkele van zijn bachbloesems te mengen en diende dit toe aan de man. Heel vlug werd het slachtoffer kalmer en kwam hij weer bij bewustzijn. De Rescue druppels waren geboren.

 Wat doen Rescue druppels?

Rescue druppels zijn, zoals het woord het zelf zegt, druppels die men kan gebruiken in noodsituaties. Zij zorgen er voor dat men ontspant en dat men de situatie helderder gaat inzien. Rescue druppels zijn samengesteld uit vijf bloesemremedies. Eigenlijk zouden zij deel moeten uitmaken van elke EHBO-koffer. Zij werken uiterst vlug en kunnen zowel door volwassenen als door kinderen gebruikt worden. Zelfs baby’s kan men Rescue druppels geven. Bij het gebruik van Rescue druppels moet men zich wel bewust zijn van het feit dat deze druppels enkel rust brengen in de stresssituatie. Zij gaan de oorzaak van de stress zelf niet aanpakken. In die zin is het doorgaans nodig om na het gebruik van Rescue druppels te bekijken welke bachbloesems men nog kan gebruiken om het eigenlijke probleem aan te pakken.

 Hoe gebruik je Rescue druppels?

Rescue druppels moet men niet zoals de andere bachbloesems innemen doorheen de loop van de dag. Het is de bedoeling dat deze toegediend worden op het acute moment van het probleem. Men geeft dan best vier druppels aan de persoon die hulp nodig heeft. Deze druppels kan men oplossen in een glas water, maar net zo goed kan men de druppels rechtstreeks op de tong toedienen. Dan moet er wel voor gezorgd worden dat het pipetje waarmee je de druppels toedient niet in contact komt met de tong.