Water Violet

Water Violet of waterviolier is de plant waarvan de bloesems gebruikt worden om Bachbloesems te maken uit de reeks voor mensen die kampen met eenzaamheid.

Water Violet: de 7 groepen Bachbloesems

Water Violet komt uit de groep Bachbloesems die behoren tot de groep die werkt op de eenzaamheid bij mensen. Dokter Edward Bach verdeelde de 38 bloesemremedies die hij heeft uitgevonden in 7 grote groepen van emoties. Deze 7 emoties zijn:

  • Angst,
  • onzekerheid,
  • onge├»nteresseerd zijn,
  • eenzaamheid,
  • overgevoeligheid aan kritiek,
  • wanhoop,
  • overbezorgdheid.

Binnen elke groep zijn er meerdere Bachbloesems, omdat elke emotie op verschillende niveaus kan optreden. Zo kan angst te maken hebben met een gebrek aan moed, maar net zo goed met een gebrek aan vertrouwen. Ook wat de groep Bachbloesems die rond eenzaamheid werken, is er een variatie. Zo werkt de Water Violet eerder in op de eenzaamheid die mensen ervaren omwille van hun eigenwaan, terwijl er net zo goed binnen deze groep Bachbloesems zijn voor mensen die eenzaam zijn door een gebrek aan geduld.

Voor wie is de Water Violet?

Water Violet is een remedie van Bachbloesems die heel erg veel resultaat kan opleveren bij mensen die zichzelf beter voelen dan anderen. Men straalt onaantastbaarheid uit en de anderen hebben zonder meer het gevoel dat je op hen neerkijkt. Maar net daar voel jij je lekker bij. Je zal dan ook niet dulden dat iemand anders zich met jou komt bemoeien. Je lost ten slotte alle problemen liefst zelf op omdat je ervan overtuigd bent dat je de dingen toch beter weet dan de mensen rondom jou.

Je bent door deze houding niet meteen de meest populaire persoon. Mensen vinden je arrogant en verwaand en krijgen doorgaans geen vat op jou. Af en toe heb je zelf nood aan isolement omdat je het uitbundige gedrag van anderen niet goed kan vatten.

Wat doet Bachbloesem Water Violet?

Water Violet is heel goed geschikt voor mensen die niet dulden dat anderen zich komen bemoeien. Probeer zo iemand maar eens duidelijk te maken dat het niet slecht zou zijn om deze bloesemremedie uit te proberen. Uiteindelijk hebben deze persoon meestal geen zin in jouw mening, laat staan dat ze er rekening mee zouden houden.

Men kan er dus van op aan dat, wanneer iemand toch de stap zet om Water Violet te gebruiken, deze persoon inziet dat het leven op de afgelegde weg toch niet zo aangenaam is.

Door het gebruik van deze Bachbloesem voelt men zich zachtmoediger en je voelt zelf aan dat je op een meer hoffelijke manier met de andere mensen omgaat. Je gaat ook je waarden en meningen doorgeven, zonder echter die van anderen consequent af te breken. Zo word je voor je omgeving een persoon die rust en vertrouwen uitstraalt. De gevoelens die je ervaart als anderen jou komen vragen om jouw advies zijn doorgaans zo aangenaam dat je niet anders kan dan op deze weg door te gaan.