Bachbloesem Vine

Als iemand Bachbloesem Vine wilt gebruiken, dan heeft die persoon vast en zeker al een hele weg afgelegd. Het is niet evident om mensen die gebaat zijn met Vine te overtuigen dat er iets aan de hand is. Want net dat is hetgeen Bachbloesem Vine probeert te doen.

Bachbloesem Vine: de wilde wingerd

Vine of Wijnstok is een plant die afkomstig is uit de familie van de wijnstokken. De plant is in onze contreien vooral gekend omwille van zijn prachtige rode bladeren in de herfst. Maar net zo goed is deze plant gekend omdat het een heuse woekeraar is. Binnen de kortste keren is deze plant over alle andere planten heen gegroeid. Het lijkt wel alsof deze plant de anderen het zwijgen wilt opleggen. Deze plant voelt zich dan meteen ook de baas in de tuin waar alle anderen machteloos tegen staan. Het is verbazend hoe dit overeenkomt met datgene waarvoor de Bachbloesems dienen die uit de plant getrokken worden.

Bachbloesem Vine: voor wie?

Bachbloesem Vine is heel geschikt voor mensen die een overdreven zelfvertrouwen hebben. Deze mensen zijn vast en zeker leidinggevend, maar dan wel op een manier die nauw aansluit bij het militaristische. Voor kritiek staat men niet open en genomen beslissingen worden uitgevoerd. Er is geen sprake van dat men zich zou bedenken. Medelijden lijkt voor deze mensen iets voor doetjes.

Deze mensen zijn er rotsvast van overtuigd dat zij gelijk hebben. Zij doen zelfs niet de moeite om een discussie aan te gaan, want zij verwachten van anderen dat die hen volgen.

In hun pad naar het leiderschap gaan zij op een vleiende manier om met de mensen die boven hen staan. Maar o wee als ze die persoon op de ladder voorbijgestoken zijn. Vanaf dan is het over met het vleien en gaan ze wild om zich heen trappen.

Fysiek echter kunnen deze mensen vaak te kampen hebben met pijnlijke gewrichten. Dat wordt veroorzaakt door de innerlijke spanning waarmee zij voortdurend geconfronteerd worden.

Wat kan je van Bachbloesem Vine verwachten?

Om deze mensen duidelijk te maken dat zij gebaat zouden zijn met het gebruik van Bachbloesem Vine, is heel wat geduld en overredingskracht nodig. Net omwille van het feit dat ze zo zelfzeker zijn, komt het niet in hen op dat er iets fout is met hen. Zij voelen zich goed in hun rol van macht en gaan dus zeker niet uit zichzelf iets ondernemen wat die macht zou kunnen inperken.

Eens men echter bereid is om Bachbloesem Vine te gebruiken, zal men al gauw merken dat deze persoon anders wordt. Men gaat meer samenwerken en delegeren. En als men dan ondervindt dat het gezag net zo goed blijft bestaan, ook als is men minder tiranniek, dan gaat men de kwaliteiten van het leiderschap nog meer uitdiepen. Zo ben je bereid om naar anderen te luisteren en je beslissingen aan te passen indien nodig. Het is dus zeker niet zo dat de Bachbloesem Vine het leiderstype gaat omvormen naar een weerloos lammetje. Door deze bloesemremedie te gebruiken, gaat men leren te leiden als een “lion king”.