Bachbloesem Pine: sorry

Wat zijn Bachbloesems?

Bachbloesems zoals Bachbloesem Pine zijn vloeibare extracten van planten. Zij werden uitgevonden door dokter Edward Bach. Deze Engelse homeopaat zag in zijn praktijk dat heel wat klachten bij mensen een psychische oorzaak hadden. Door deze psychische oorzaak aan te pakken, zouden ook de fysische klachten verdwijnen. Met behulp van bepaalde bloesems kan men negatieve psychische emoties ombuigen naar hun positieve tegenpool. Zo wordt angst omgevormd daar moed, wantrouwen wordt hoop,…

De Bachbloesems van dokter Edward Bach zijn reeds  tientallen jaren heel efficiënte middelen om allerlei aandoeningen te verhelpen. Zij zijn vooral succesvol omdat zij geen bijwerkingen hebben, zij zijn niet verslavend en ze kunnen door iedereen, jong en oud, gebruikt worden.

Voor wie is Bachbloesem Pine geschikt?

Bachbloesem Pine is uitstekend geschikt voor mensen die zich voortdurend schuldig voelen. Dagelijks zegt men meerdere malen sorry, dagelijks eist men van zichzelf meer dan van andere mensen. En als iets niet helemaal perfect verloopt, dan heb je steeds de indruk dat jij de schuldige bent. Dit gevoel draag je een hele poos met je mee. Je behoort tot een groep van mensen die zeer angstig zijn, maar dan vooral om iets fout te doen. Ook al verwezenlijk je honderden dingen, toch blijf je maar denken aan dat ene ding dat je ooit eens iets minder deed. Mensen die Bachbloesem Pine kunnen gebruiken, stellen doorgaans heel hoge eisen aan zichzelf. Men streeft als het ware doelen na die onbereikbaar zijn.

Geliefkoosde uitdrukkingen van mensen die Bachbloesems Pine kunnen gebruiken zijn:

  • sorry,
  • ik wil je niet lastig vallen hoor, maar…
  • dom hee van mij?
  • geeft het niet als…
  • wat heb ik nu weer gedaan?

Hoe helpt de Bachbloesem Pine?

Als je jezelf de titel van zondebok toemeet en als je alle zonden van Egypte op jouw schouders laadt, dan kan de Bachbloesem Pine je goed helpen. Deze Bachbloesems gaan dit gevoel ombuigen. Door dit te gebruiken zie je in dat je fouten maakt, dat je je soms kan vergissen, maar vooral dat dit alles heel menselijk is. Een fout die je gemaakt hebt, is niet langer een doorn in je oog die een lange tijd blijft hangen, maar iets waar je kan uit leren. Je eigenwaarde gaat er een groot stuk op vooruit, en je voelt je veel minder faalangstig. Op die manier kan je meer van het leven genieten, zonder daar noodzakelijk een schuldgevoel bij te hebben.