Bachbloesem Elm of Veldiep

Bachbloesem Elm: wat zijn Bachbloesems?

De Bachbloesem Elm is één van de Bachbloesems die uitgevonden werden door dr. Edward Bach. Deze Engelse dokter was heel goed thuis in de homeopathie en ontwikkelde Bachbloesems. Hij was er van overtuigd dat fysieke klachten bij mensen vaak hun oorzaak hebben in psychische problemen. Met behulp van 38 bloesems bouwde hij een behandelingswijze op waarbij men fysieke klachten kan genezen door de psychische oorzaak aan te pakken. De Bachbloesems zijn er vooral op gericht om negatieve emoties en/of gevoelens om te buigen naar hun positieve tegenpool. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk. Stel dat iemand veel last heeft van maag- en darmklachten. Men kan uiteraard via medicatie deze klachten behandelen. Ze zullen verdwijnen, maar na een poosje duiken de klachten opnieuw op. Graaft men dieper in het leven van die persoon, dan merkt men dat die eigenlijk veel last heeft van angsten. De maag- en darmklachten worden dus eigenlijk door die angsten veroorzaakt. Door de angsten aan te pakken, lost men meteen ook de fysieke klachten aan. Via Bachbloesems worden de angsten omgebogen naar hun positieve tegenpool: moed en zelfvertrouwen.

Bachbloesem Elm: voor wie?

Bachbloesem Elm is één van de Bachbloesems die hun specifieke werking kennen. Mensen die uitgeput zijn omdat zij teveel van zichzelf hebben gevraagd, kunnen hun dagdagelijkse taken niet meer aan en het lijkt alsof zij geen energie meer hebben. Deze mensen hebben zich zodanig veel aangetrokken dat ze nu enerzijds uiterst vermoeid zijn, maar anderzijds niet meer kunnen gemist worden. Aangezien zij een groot verantwoordelijkheidsbesef hebben, trekken zij zich niet van hun opdrachten terug. Het gevolg is dat deze mensen echt op het einde van hun Latijn lopen en zodanig vermoeid zijn dat zij niet meer verder kunnen.

Wat doet Bachbloesem Elm?

Met Bachbloesem Elm probeert men de mensen die uitgeput zijn opnieuw vertrouwen in zichzelf te geven. Hierdoor wordt men zekerder van zichzelf en van zijn talenten. Daardoor gaat men moeilijkheden relativeren en wat vooral van belang is, is dat men leert inzien dat men op tijd en stond rust nodig heeft. De Bachbloesem Elm is de Bachbloesem die doet inzien dat de boog niet altijd kan gespannen staan en geeft de moed en de kracht om dat ook naar anderen toe duidelijk te laten blijken.

Ook voor kinderen kan Bachbloesem Elm (ook wel veldiep genoemd) nuttig zijn. Het gaat dan vooral over kinderen die meer verantwoordelijkheid krijgen dan goed voor hen is. Op een bepaald moment gaan die kinderen door hun overdreven verantwoordelijkheden beginnen flippen en dan kan Bachbloesem Elm uitkomst bieden.