Migraine en menstruatie

Migraine en menstruatie

Kan menstruatie de oorzaak zijn van migraine ?

Er is niet altijd een aanwijsbare reden voor een aanval van migraine.  Wel merkt men dat bij vrouwen vaak migraine voorkomt in de periode dat zij hun menstruatie hebben.  Ofwel hebben ze migraine tijdens de menstruatie ofwel net ervoor.  Men vermoedt dat het hormoon oestrogeen hier mee te maken heeft.  Door de menstruatie neemt de hoeveelheid oestrogeen in het blad af; en dat kan voor een aanval van migraine zorgen.

Menstruele migraine stelt men als diagnose als men een aanval van migraine heeft in de periode vanaf twee dagen voor en drie dagen na het begin van de menstruatie.  Men maakt een onderscheid tussen twee vormen.  Er is enerzijds de zuivere menstruele migraine wanneer de aanvallen van migraine enkel en alleen rond de menstruatie zich voordoen.  Anderzijds is er ook de menstrueel gerelateerde migraine.  Dit heeft men als de migraine ook op andere momenten dan de menstruatie voorkomt.

Typisch voor menstruele migraine is dat deze sterk vermindert tijdens de zwangerschap.  Dit komt omdat het oestrogeen dan automatisch hoger ligt.

Kan men menstruele migraine voorkomen ?

In overleg met de dokter kan men een aantal behandelingen opstarten die de menstruele migraineaanvallen proberen tegen te houden.  Men kan er helaas niet alle aanvallen mee vermijden, maar wel het aantal aanvallen terugdringen en ook de hevigheid van de symptomen.

Het is sterk aan te raden om een migrainedagboek bij te houden.  Hiermee kan men nagaan of het resultaat voor en na de behandeling veranderd is.  Een behandeling zal men in regel een drietal cyclussen aanhouden.  Pas dan kan men constateren of de behandeling al dan niet gewerkt heeft.  Er zijn twee mogelijke vormen van behandeling:

  • Met ontstekingsremmers. Deze worden genomen als een aanval komt opzetten.  Met deze medicijnen probeert men de aanval dan tegen te houden.  Eventueel kan men bij iedere menstruatie deze medicijnen nemen.  Dit doet men dan best enkele dagen vooraleer de menstruatie begint tot de laatste dag.
  • Ook kan men kiezen voor oestrogeen supplementen. Door dit te nemen zal de hoeveelheid oestrogeen, die normaal daalt tijdens de menstruatie, op peil gehouden worden.  Deze supplementen kan men toedienen aan de hand van pleisters.

Is anticonceptie een optie tegen menstruele migraine ?

Indien men een anticonceptiepil neemt en men ondervindt dat de last van migraine toeneemt op het moment dat men stopt met de pil te gebruiken, dan kan men met de dokter bespreken wat ja kan doen:

  • als je een pil neemt met een hoog oestrogeengehalte, dan kan de dokter je laten overstappen naar een pil met minder oestrogeen.
  • je kan gedurende drie periodes de pil gebruiken zonder onderbreking. Men neemt dus ongeveer negen weken de pil en hierna stopt men gedurende een periode van zeven dagen.  Hierdoor zullen het aantal bloedingen per jaar verminderen en ook het aantal aanvallen van migraine. Let er wel op dat je dit in overleg doet met de arts; want niet iedere pil is geschikt om door te nemen.
  • op het moment dat men stopt met de pil te nemen kan men een oestrogeensupplement gebruiken.
  • in overleg met de dokter kan men overstappen op een andere anticonceptiemethode.